میز کارشناسی
فایلینگ
ورک استیشن
میز جلسه
فایل
فایلینگ
میز کنفرانس
میز کال سنتر
میز کال سنتر
میز کال سنتر
میز کارمندی
میز گروهی
میز گروهی
میز گروهی
میزهای گروهی
فایل اداری
میز گروهی
میز کانتر
میز کارشناسی
فایلینگ
ورک استیشن
میز جلسه
فایل
فایلینگ
میز کنفرانس
میز کال سنتر
میز کال سنتر
میز کال سنتر
میز کارمندی
میز گروهی
میز گروهی
میز گروهی
میزهای گروهی
فایل اداری
میز گروهی
میز کانتر

مبلمان اداری , شرکت نوآوران فن آوازه (دیجی کالا)

اجرای مبلمان اداری ، پروژه دیجی کالا  – در سال ۹۴

رفتن به بالا